2016-12-27


W październiku 2016 roku dla OSP Nieszków zakupiono odzież ochronną: ubranie ochronne – 6 kpl., buty specjalne – 6 par, hełm bojowy – 6 szt., rękawice specjalne – 6 par, kominiarki – 6 szt. oraz sprzęt: aparaty powietrzne – 4 szt., węże W-52 – 4 odc., i W-75 – 4 odc. Całość inwestycji wyniosła 38 924,00 zł. w tym dotacja MSWiA – 19 521,00 zł., dotacja Firmy Ubezpieczeniowej 9 240,00 zł.

W miesiącu listopadzie br. dla Jednostki OSP Święcice dokonano zakupu ubrań ochronnych (UPS) – 2 szt., hełmów bojowych – 2 szt., rękawic specjalnych – 2 szt. Całkowity koszt to 5 180,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków firm ubezpieczeniowych – 760,00 zł, dofinansowanie MSWiA- 2 400,00zł. i udział Gminy 2 020,00 zł.

Skip to content