2016-12-22


W miesiącu październiku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyposażono pracownię informatyczną w Zespole Szkół w Dziaduszycach w 15 nowych zestawów komputerowych tj. 15 zestawów komputerów stacjonarnych z podstawowym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy Microsoft Office 2013) i 15 monitorów oraz po 15 klawiatur i myszek optycznych. Koszt realizacji zadania w kwocie 29880 zł sfinansowano w całości ze środków budżetu gminy.

Skip to content