2017-01-17


W ramach funduszu sołeckiego wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Maciejowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 12,608 zł. Wykonawcą robót był Tomasz Błach – Usługi Budowlane, Wola Knyszyńska.
Skip to content