2016-12-22


W dniu 8 października 2015 roku w Gminie Gołcza odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2015. Gmina Słaboszów otrzymała kompletny system selektywnego wybierania oraz pompę szlamową WT-30. Powyższy sprzęt został przekazany jednostce OSP z Nieszkowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 13545,00 zł w tym kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego wyniosła 6772,00 zł.

Skip to content