2016-12-27


W miesiącu listopadzie 2015 r. odebrano roboty drogowe w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215K Święcice – Ilkowice, na dł. 0,59 km”. Całkowita wartość zadania wyniosła 114 446,17 zł. w tym wkład własny Gminy Słaboszów wyniósł 49 830,55 zł.

Skip to content