2016-12-27


W dniu 7 października 2016 roku dokonano odbioru remontu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kropidle. Remont wykonywany był w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2016” pn. MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROPIDLE. Odbioru dokonano w obecności Wójta Gminy Pani Marty Vozsnak, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Apoloniusza Dulewskiego, Sekretarza Gminy Pana Pawła Osiowskiego oraz Zarządu OSP Kropidło.Odbioru dokonała komisja w składzie:

 1. Pan Jerzy Pacia – Inspektor Nadzoru
 2. Pan Witold Turek – Kierownik Robót
 3. Pan Eugeniusz Poręba – Kierownik Robót
 4. Pan Marek Drożdż – insp. U.G. Słaboszów
 5. Pan Ryszard Jaros – Prezes OSP Kropidło

Zakres wykonanych prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji c.o.
 2. Przystosowania pomieszczenia na kotłownię
 3. Wymiana stolarki okiennej
 4. Wykonanie posadzek – korytarz, piętro i schody
 5. Cyklinowanie i zabezpieczenie lakierem podłogi – sala na piętrze
 6. Roboty malarskie, okładziny ścian.

Wartość inwestycji wyniosła: 92 656,43 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” w kwocie 37 828,00 zł. Komisja stwierdziła iż roboty zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy wykonawcami a gmina, terminowo oraz na poziomie dobrym.

Skip to content