2016-12-27


W miesiącu listopadzie 2016r.  wykonano remont podjazdu przy budynku OSP w Kalinie Wielkiej na powierzchni 44 m2. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wykonanie nowej podbudowy wraz z ułożeniem krawężnika oraz nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita wartość zadania to 9 971 zł. brutto, stanowiąca środki własne gminy.

Skip to content