2016-12-22


Przebudowano drogę gminną K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000-1+278. Zakres prac obejmował: roboty ziemne, odwodnienie (renowacja rowu i budowa przepustów zjazdowych), wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej, plantowanie poboczy. Kwota zadania wyniosła 312 187,14 zł. Zadanie wykonano w całości ze środków własnych budżetu. Wykonanie tej drogi w standardzie asfaltowym było bardzo potrzebne. Droga jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla Gminy Słaboszów.

Skip to content