2016-12-22


W miesiącu wrześniu 2015r. wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kropidło – do pól w km 0+000-0+500. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kamienia i nawierzchni asfaltowej, renowacja rowu, plantowanie poboczy. Kwota zadania wyniosła łącznie 105 579,51zł. w tym kwota pochodząca z budżetu gminy wyniosła 52 789,76 zł oraz pozyskana dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 52789,75 zł.

Skip to content