2017-12-05


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice

 

W dniu 27.10.2017r. nastąpił odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice – do pól o długości 500mb”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła kwotę brutto 129.783,45zł, w tym:

– środki budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 30.000,00zł,

– środki budżetu Gminy Słaboszów – 99.783,45zł.

Wykonany zakres rzeczowy obejmował:

– roboty pomiarowe – 0,500km,

– roboty ziemne – zebranie namuliska, renowacja ist. Rowu oraz profilowanie skarp – 180,00m3,

– mechaniczne plantowanie pow. Gruntu-koryto drogi – 1.800,00m2,

– wyrównanie istn. Podbudowy tłuczniem – rozjazdy – 20,00m3,

– podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa dolna gr. 20cm – 1.800,00m2,

– podbudowa z żużla wielkopiecowego w-wa górna gr. 8cm – 2.000,00m2,

– nawierzchnia z mieszanek min.-.bit. asf. W-wa ścieralna gr. 5cm – 1.555,00m2,

– wyrównanie istn. Podbudowy – utwardzenie poboczy – 25,00m3

Skip to content