2016-12-27


W miesiącu listopadzie 2016r. wykonano „Przebudowę drogi Boleszówka – Jazdowice dł. 100 mb na kwotę 19 409,40 zł. Prace wykonał Zakład „DUKT” Artur Piwowar – Nowiny i obejmowały: roboty ziemne – ścięcie poboczy, wykonanie podbudowy gr. 15 cm., wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej gr. 5 cm., wykonanie poboczy na całej długości.

Skip to content