2017-06-28


W dniu 06.06.2017r, nastąpił odbiór zadania pn. ,, Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudową
in      instalacji odgromowej na działce o nr ewid.561/22 w miejscowości Dziaduszyce, gmina Słaboszów                 -etap II ‘’
Prace zostały wykonane w oparciu o zawartą umowę Nr ROŚI.271.4.2016 z dnia 18.11.2016r, i umowę Nr ROŚI.7021.19.1.2017 z dnia 18.05.2017r i obejmowały wykonanie:
 
I ETAP:
 
 *  roboty rozbiórkowe,
   *  wykonanie wieży dachowej w ilości 220m2(część),
   *  wykonanie pokrycia dachowego w części,
  *  postawienie rusztowań,
    *  wymiana izolacji stropu wraz z uzupełnieniem,
 
II ETAP:
 
  *  roboty murarskie i betoniarskie,
 *  wykonanie wieży dachowej,
 *  pokrycie dachowe,
 *  uzupełnienie docieplenia ścian,
  *  izolację stropu,
 *  instalację odgromową,
 *  renowację elewacji ściany północnej,
 *  renowację elewacji ściany wschodniej,
*  malowanie ścian,
 
Wykonawcą robót był zakład Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński , Miechów,ul. Kamienna 13. Wartość całości robót wynosi: 385.850,53zl.
 

 

Skip to content