2016-12-27


Gmina Słaboszów w ramach konkursu „KAPLICZKA 2016” pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 5 000,00 zł. na zadanie pn. „Odnowa kapliczki (figury) Matki Boskiej w miejscowości Maciejów w Gminie Słaboszów”.

Prace zostały zakończone i odebrane w miesiącu listopadzie 2016r. i obejmowały swoim zakresem:

Etap I:

– demontaż obiektu,

– wykonanie zbrojnego fundamentu z izolacją poziomą,

– usuwanie z powierzchni wapienia miękkiego pobiał wapiennych,

– usuwanie z powierzchni wapienia miękkiego zaprawy cementowej,

– rekonstrukcja w kamieniu pińczowskim brakujących elementów stopnia.

Kolejny etap tj. pełna konserwacja figury Matki Boskiej zaplanowana jest na 2017 rok.

Skip to content