2017-12-18


Nowy sprzęt dla OSP Nieszków

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszkowie w ramach zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozyskała następujący sprzęt:

1. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych

2. Radiotelefony 2 szt.

3. Sygnalizatory bezruchu 4 szt.

Wartość zakupu powyższego sprzętu wyniosła 40 600,00 zł. Zadanie współfinansowano ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 23 100,00 zł oraz środków Gminy 17 500,00 zł.

Skip to content