2016-12-27


W miesiącu październiku br. w ramach pozyskanych środków w obszarze kultury „Mecenat Małopolski 2016”  z budżetu Województwa Małopolskiego stowarzyszenia dokonały następujących zakupów:

– Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie za kwotę 8 760,00 zł. (w tym 7 000,00 zł. to kwota pozyskana z budżetu Województwa Małopolskiego) zakupiło stroje ludowe oraz namiot z wyposażeniem,

– Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie Wielkiej za kwotę 8 000,00 zł. (w tym 6 000,00 zł. to kwota pozyskana z budżetu Województwa Małopolskiego) zakupiło stroje ludowe.

Skip to content