2020-01-15


W ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie na  realizację 2 zadań pn :                                            

  • „Odnowa kapliczki (figury)Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w miejscowości Rędziny Zbigalskie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 11 670,00 zł , z czego 7 000,00 zł stanowiły środki budżetu Województwa Małopolskiego. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu październiku.

 

  • „Odnowa kapliczki(figury) Św. Floriana w miejscowości Nieszków” Całkowita wartość zadania wyniosła 14 300, 00 zł , z czego 7 000,00 zł stanowiły środki budżetu Województwa Małopolskiego.Odbiór zadania nastąpił w miesiącu listopadzie.

 

                                            

Skip to content