2018-01-10


Gmina Słaboszów w ramach konkursu „KAPLICZKA 2017” pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 4 000,00 zł. na zadanie pn. „Odnowa kapliczki (figury) Matki Boskiej w miejscowości Maciejów w Gminie Słaboszów”- etap II.

Prace zostały zakończone i odebrane w miesiącu listopadzie 2016r. i obejmowały swoim zakresem:

– transport do pracowni konserwatorskiej,

– usunięcie wtórnych nawarstwień, kitów cementowych,,

– usunięcie przemalowań olejnych i pobiał wapiennych,

– oczyszczenie resztek czarnej patyny,

– odsolenie kamienia.

Skip to content