2016-12-27


 W dniu 26 października 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarne w Nieszkowie dokonano uroczystego przekazania sprzętu i umundurowania ochronnego w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Nieszków realizowanego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”. współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zakres realizacji wniosku w ramach Bezpieczna Małopolska 2016 obejmował zakupy: Agregatu prądotwórczego – 1 szt., Odzieży ochronnej do działań bojowych w ilości – 6 kpl. składającej się z ubrania specjalnego, hełmu, rękawic, kominiarki oraz butów i Zestawu PSP R1  – 1 szt. z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg. Standardu 2013.

Zadanie zrealizowano przy udziale następujących środków:

Dotacja Województwa Małopolskiego – 15 300,00 zł.

Dotacja Firm Ubezpieczeniowych – 9 240,00 zł.

Dotacja MSWiA – 1 500,00 zł.

Środki własne (dotacja z gminy) – 7 044,00 zł.

Razem brutto  – 33 084,00 zł.

Skip to content