plan gminy

Gmina

Inwestycje Gminne

PIECZEC
Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach
Dnia 09.12.2019r. oddano do użytkowania zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy...
PIECZEC
Kapliczki 2019
W ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”...
PIECZEC
Zakup samochodu osobowego TOYOTA COROLLA
Gmina Słaboszów w miesiącu październiku 2019 r. dokonała zakupu samochodu osobowego marki TOYOTA COROLLA...
PIECZEC
Przebudowa Dróg Dojazdowych do Gruntów Rolnych w 2019 roku
W dniu 13.09.2019 r. dokonano odbioru wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych...
PIECZEC
Otwarte Strefy Aktywności (OSA)2019
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019 W dniu 15 października 2019 r. nastąpił odbiór zadania pn. ,, Budowa...
Logo-maopolska
KAPLICZKA 2017
Gmina Słaboszów w ramach konkursu „KAPLICZKA 2017” pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego...
PIECZEC
Modernizacja remizy strażackiej OSP Nieszków
Modernizacja remizy strażackiej OSP Nieszków W miesiącu październiku b.r. dokonano odbioru prac modernizacyjno-remontowych...
PIECZEC
Nowy sprzet dla OSP Nieszków
Nowy sprzęt dla OSP Nieszków   Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszkowie w ramach zadania publicznego pt....
PIECZEC
Zakup sprzętu dla jednostek OSP
Zakup sprzętu dla jednostek OSP W miesiącu listopadzie 2017r. Gmina Słaboszów w ramach II naboru wniosków...
PIECZEC
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowice   W dniu 27.10.2017r. nastąpił odbiór zadania...
1 2 3 4
Skip to content