2021-05-12


Województwo Małopolskie zgodnie z zapisami obowiązującego „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” przygotowało wytyczne do procedury kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. 

Informacja o zapisach uchway antysmogowej.pdf

Wytyczne dotyczące przestrzegania uchwały antysmogowej.pdf

Skip to content