2021-07-22


Wójt Gminy Słaboszów wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. f ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.  z 2021. poz. 888 ) informuje, co następuje:

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon rolniczych, powstających  w gospodarstwach rolnych:

F.H.P Magma Mariusz Banach Ciszowice 25a, 32-250 Charsznica, tel. 41 383 61 68,     kom. 668 769 565, e-mail: f.h.p.magma@wp.pl – zbieranie odpadów

Sinoma Kraków – Centrala i Oddział Główny, ul. Brzeska 2, tel.: 12 644 19 02, 12 640 80 15, kom. 605 401 335, e-mail: sinoma@sinoma.pl – zbieranie, przetwarzanie

ZLOMEX S.A. ul. Igołomska 2, Kraków tel. 12 643 84 64, kom. 665 955 801 e-mail zarzad@zlomex.com.pl – zbieranie odpadów

Your Partner Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów, tel.: 692 586 284, tel. 730 820 790, e-mail: www.yourpartner.pl, www.ekoloko.com.pl – zbieranie odpadów

 

Skip to content