2015-09-30


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słaboszów.

 

Lp.

Nazwa firmy

Ulica

Nr

Miejscowość

Kod

1.

Usługi Asenizacyjne Agnieszka Iwan

 –

99

Jakubowice

28-440 Działoszyce

2.

Firma „Feko” Mieczysław Uzarewicz

 

Moniuszki

2

Działoszyce

28-440 Działoszyce

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady stałe.

 

Lp.

Nazwa firmy

Ulica

Nr

Miejscowość

Kod

1.

P.P.H.U „TAMAX” Tadeusz Cieślak

Dworcowa

46

Sędziszów

28-340

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak

Dworcowa

46

Sędziszów

28-340

3.

A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

Lecha

10

Zabrze

41-800

4.

MIKI Recykling Sp. z o.o.

Nad Drwiną

33

Kraków

30-841

5.

REMONDIS Kraków Sp. z o.o

Półłanki

64

Kraków

30-740

6.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 0dpadami  Sp. z o.o.

Barska

12

Kraków

30-307

7.

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna

Zakładowa

21

Nowiny

26-052

             
Skip to content