2020-01-15


       W tym roku przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.12.2020 r. odbył się w nietypowy sposób, ponieważ przystąpiło do niego 6 gmin położonych w powiecie miechowskim (tj. gmina Gołcza jako Lider, gmina Charsznica, gmina Słaboszów, gmina Książ Wielki, gmina Racławice, gmina Kozłów). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór odpadów obejmuje odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny.

 Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 Gmin, położonych w powiecie miechowskim w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020. zamawiający przeznaczył kwotę 3 705 009,12 zł brutto, jednak oferta przetargowa złożona tylko przez jednego oferenta a mianowicie Konsorcjum Firm, w skład którego wchodzą MPGO oraz „TAMAX” opiewa na kwotę 4 700 552,58 zł brutto.

Przypuszczalna kwota za odpady w 2020 r. wzrośnie do 18 zł za osobę.

 

Zaległości z tytułu  opłat za odbiór odpadów za 2019 r w Gminie Słaboszów na dzień 11.12.2019 wynoszą 44 397,13 zł.

Zmianie uległa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok, którą należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy.

Druk Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Wzór jak poprawnie wypełnić Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Skip to content