2020-12-01


Urząd Gminy w Słaboszowie uprzejmie informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów ” wybrana została oferta złożona przez

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków , opiewająca na  kwotę:  856 492,92 zł brutto.

informacja z otwarcia ofert.pdf

Skip to content