plan gminy

Gmina

Gospodarka odpadami

PIECZEC
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - NOWY WZÓR
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PIECZEC
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2022r.
HARM. ODB. ODP. SŁABOSZÓW I PÓŁ. 2022r_.pdf Harmonogram Odbioru Odpadów II półrocze 2022 r..pdf
segregacja
Zasady prawidłowej segregacji odpadów !!
  Poniżej przedstawiamy link do prawidłowej segregacji odpadów, reflektowanej przez firmę Małopolskie...
PIECZEC
Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych
Wójt Gminy Słaboszów wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. f ustawy z dnia 13 września...
PIECZEC
Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.
I. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości ...
PIECZEC
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych II półrocze 2021r.
HARM. ODB. ODP. SŁABOSZÓW II PÓŁ. 2021r.pdf
PIECZEC
Oferty podmiotów utylizujących odpady z produkcji rolniczej
Szanowni Państwo Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku...
PIECZEC
Informacja o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Słaboszów
Wójt Gminy w Słaboszowie wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. d, e ustawy z dnia...
PIECZEC
Wykaz podmiotów wpisanych do RDR na terenie Gminy Słaboszów
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu...
unnamed
Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Słaboszów
 JAK SEGREGOWAĆ      Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste Szczegółowy sposób...
1 2 3
Skip to content