2022-06-07


Prośba dotycząca wypełnienia ankiety na temat ubóstwa energetycznego

Informujemy, że Gmina Słaboszów przygotowuje Analizę problemu ubóstwa energetycznego.

Konieczność wykonania przez Gminę Słaboszów analizy ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem. Wykonanie analizy pozwala zdobyć ważne i precyzyjne dane niezbędne do skutecznej walki z ubóstwem energetycznym, a co za tym idzie do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.

Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Szacunkowo ubóstwem energetycznym zagrożonych jest ok. 6 milionów Polaków. Przede wszystkim to mieszkańcy domów wolnostojących (często za dużych w stosunku do aktualnych potrzeb), mieszkańcy terenów niezurbanizowanych, samotni rodzice z dziećmi i rodziny wielodzietne.

Dzięki Państwu możliwe będzie przeanalizowanie tego problemu w Gminie Słaboszów. Rzetelnie przeprowadzona analiza pozwoli stworzyć programy pomocowe dostosowane do potrzeb mieszkańców. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę i złożyć ją w Urzędzie Gminy Słaboszów – osobiście , listownie lub na adres email gmina@slaboszow.pl  do 20 czerwca 2022 (ankieta dostępna w Urzędzie Gminy lub do pobrania poniżej).

ANKIETA UBÓSTWO ENERGETYCZNE

Skip to content