2020-07-02


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie informuje, że przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku nawałnic, które nawiedziły kraj w ostatnim czasie, mogą zwracać się do Zakładu po pomoc przewidzianą obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Płatnicy składek, którzy ponieśli w wyniku działań żywiołu znaczne straty materialne i mają trudności z opłaceniem bieżących składek bądź terminową spłatą zadłużenia, mogą zwracać się z wnioskiem o pomoc.

Oferujemy m.in. możliwość odroczenia terminu płatności składek bieżących, jak również rozłożenie zaległości na raty. Jeśli udzielana ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., do udzielonej ulgi będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Sami poszkodowani mogą uzyskać wszelkie informacje w placówkach Zakładu, w tym u doradców ds. ulg i umorzeń w Oddziale ZUS przy ul. Pędzichów 27 oraz w Inspektoracie przy ul. Zakopiańskiej 33. Z doradcami można się również skontaktować telefonicznie pod numerami telefonów: 12 424 – 61 – 64 oraz 12 252 – 41 – 87.

 

Skip to content