2018-11-30


{nomultithumb}


Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 19 osób w terminie 14-15.01.2019 w tym 14 osób dorosłych i 5 dzieci.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Skip to content