|

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dot. gospodarstw rolnych.

Dane można przekazywać przez formularz on-lone na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście).

Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

Szczegóły badania: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Infolinia: 22 279 99 99