2018-06-07


 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 3 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to:

1. Dh Adam Domagała – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Miechowie.

2. st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kosiński – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie

3.. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów

4. Pan Paweł Osikowski – Sekretarz Gminy

5. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie.

6. Dh Marek Drożdż – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie.

7. Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP

8. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie

oraz Radni Rady Gminy Słaboszów

9. Pani Dorota Klimczyk – Dyrektor KBS/O kalina Wielka

9. st. asp. Mariusz Świstak – Kierownik Posterunku Policji w Racławicach.

oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego.

Program zawodów:

Przemówienia okolicznościowe

Wręczenie odznaczeń „Strażak Wzorowy

Przeprowadzenie zawodów jednostek OSP i MDP

Podsumowanie i wręczenie nagród

Do Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych przystąpiło 7 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 

 

Wyniki zawodów:

 

Grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Święcice MDP – dziewczęta – I miejsce

Kalina Wielka MDP – chłopcy – I miejsce

Grupa OSP:

I miejsce – OSP Słupów

II miejsce – OSP Święcice

III miejsce – OSP Janowice

IV miejsce – OSP Nieszków

V miejsce – OSP Słaboszów

VI miejsce – OSP Śladów

VII miejsce – OSP Kalina Wielka

Komisję sędziowską na gminne zawody sportowo-pożarnicze powołał Komendant Powiatowy PSP w Miechowie a Sędzią Głównym był kpt. Tomasz Gajos.

Dokonano wręczenia odznaczeń STRAŻAK WZOROWY dla niżej wymienionych druhów:

1. Dh Marta Vozsnak c. Adama (OSP Nieszków)

2. Dh Marta Kisiel c. Jana (OSP Nieszków)

3. Dh Monika Janus c. Ryszarda (OSP Nieszków)

4. Dh Aneta Milewska c. Tadeusza (OSP Nieszków)

5. Dh Aneta Kita c. Stanisława (OSP Nieszków)

6. Dh Marta Szymczyk c. Marka (OSP Nieszków)

7. Dh Dorota Michta c. Henryka (OSP Nieszków)

8. Dh Jakub Kłak s. Mieczysława (OSP Kalina Wielka)

9. Dh Fasolewski Mariusz s. Wiesława (OSP Słupów)

10. Dh Dominik Robak s. Tomasza (OSP Słupów)

Gminne zawody sportowo pożarnicze odbyły się bez zakłóceń w duchu sportowej rywalizacji zakończono je tradycyjną grochówka.

 

Skip to content