2020-02-06


„Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbędzie się 26 lutego 2020 r. w siedzibie Małopolskiego Doradztwa Rolniczego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach. Przesłaniem szkolenia będzie propagowanie wiedzy na temat skutecznego rozwiązania problemów związanych z zakwaszeniem gleb w Polsce. 

Wapnowanie gleb to jeden z ważniejszych lecz często pomijanych zabiegów agrotechnicznych. Mimo, że znana jest dobroczynna rola wapienia, to nadal polskie gleby w przewadze odznaczają się niskim odczynem. Oznacza to, że powinniśmy wykorzystać każdy moment na wysiew nawozu wapiennego. Wapnowanie istotnie wpływa na właściwości fizyczne i chemiczne gleby, a także zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny oraz istotnie wpływa na ograniczenie suszy.

W ubiegłym roku został wprowadzony „Ogólnopolski program regeneracji środowiska gleb poprzez ich wapnowanie”, w ramach którego rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wapnowania w celu poprawienie jakości swoich gleb.

Szkolenie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do środowiska rolniczego.

MODR.pdf

Skip to content