2020-05-18


Na terenie Powiatu działają przez cały 2020 rok punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi Stowarzyszenie Sursum  Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nowością od tego roku jest dodatkowa możliwość korzystania z nieodpłatnej mediacji. 

Pomoc jest dostępna dla każdej osoby, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (bez obowiązku dokumentowania dochodów). Zgodnie z wymogiem ustawowym – na wizytę w punkcie należy się wcześniej zarejestrować, za pośrednictwem wskazanego w załączonych materiałach nr telefonu lub adresu email (prowadzonych przez Powiat). Nie obowiązuje żadna rejonizacja.

W okresie epidemii świadczenia dla klientów są realizowane zdalnie, za pomocą środków komunikacji na odległość, zaś stosowne oświadczenie klient może złożyć elektronicznie lub ustnie, kontaktując się telefonicznie lub mailowo z urzędem.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie, przez doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów. Szczegółowy harmonogram pracy punktów jest dostępny na wskazanej w materiałach stronie internetowej oraz w załączonym informatorze/ulotce.

W przypadku pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00 pod nr tel. 18 441 19 94, e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl

Skip to content