2021-11-17


Szanowni Państwo,
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o zaproszenie lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV. W załączeniu przekazuję list polecający Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Józefa Gawrona.
 
Warsztaty odbędą się on-line 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 11:00. Szczegółowy program warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/fotowoltaika-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-msp-warsztaty-on-line
 
Spotkanie zorganizowane jest w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Warsztaty przygotowane zostały przez Zespół Ekodoradców dla biznesu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – w przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt ze mną (dane kontaktowe w stopce).

list_polecający_Wicemarszałka.pdf

Skip to content