|

Zakup agregatu prądotwórczego.

Uroczyste przekazanie agregatu prądotwórczego o mocy 66,4 kW dla OSP Słaboszów
W dniu 12 stycznia 2023 roku w Urzędzie Gminy Słaboszów dokonano uroczystego przekazania zespołu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie o Dopuszczalnej Masie Całkowitej 2000 kg dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słaboszowie. W uroczystym przekazaniu udział wzięli:
Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów,
Pan Jerzy Pilawski – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie,
Pan Stanisław Krawiec – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego
Dh Mirosław Chojnacki – Prezes OSP Słaboszów,
Dh Chacia Sławomir – Naczelnik OSP Slaboszów,
Dh Adam Szymczyk – Gospopdarz OSP Słaboszów,
Dh Marek Dróżdż – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie,
Dh Zbigniew Lis – Komendant Gminny OSP.

Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach konkursu „Małopolskie OSP – 2022 część B” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz środków z budżetu gminy Słaboszów. Całkowity koszt zadania wynosi 87 330 zł.

  • środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 8 145 zł.
  • środki z budżetu Gminy Słaboszów – 79 185,00 zł.
    Mając na uwadze istnienie zagrożeń, które mogą spowodować przerwy w dostawie energii elektrycznej zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 66,4 kW zamontowany na przyczepie o DMC 2000 kg. Możliwości energetyczne i mobilność agregatu będą miały zastosowanie jako alternatywne źródło energii do zasilania Urzędu Gminy Słaboszów, ujęć wody, remiz strażackich, imprez plenerowych oraz innych obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy. Agregat prądotwórczy przekazano umową użyczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słaboszowie zwiększając tym samym gotowość operacyjną jednostki.