2016-08-03


Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1222K Sancygniów-Wymysłów, na długości 702 m, od km. 3+048 do km 3+750 realizowana w ramach partnerskiej umowy pomiędzy Powiatem Miechowskim a Gminą Słaboszów.

Inwestorem wykonującym to zadanie był Powiat Miechowski, a Gmina Słaboszów partycypowała w połowie kosztów tej inwestycji. Całkowity koszt inwestycji to 92 254,43 zł.

  

Skip to content