2017-01-03


INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) W MIESIĄCU STYCZNIU 2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, realizujący zadania z zakresu świadczeń wychowawczych z upoważnienia Wójta Gminy Słaboszów, w związku z otrzymaną informacją z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w miesiącu  styczniu 2017r. wypłata świadczeń wychowawczych dla osób mających ustalony w decyzji termin wypłaty przedmiotowych świadczeń od dnia 5-go do dnia 10-go każdego miesiąca – będzie realizowana

dnia 10 stycznia 2017r.

Jednocześnie tut. Ośrodek uprzejmie prosi świadczeniobiorców pobierających w/w świadczenia  w formie gotówkowej o ich terminowy odbiór z Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/ Kalina Wielka oraz  Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/ Kalina Wielka Punkt Kasowy w Słaboszowie, tj. w dniu 10 stycznia 2017r.

Słaboszów, 2017-01-03.

 Z up. Wójta Gminy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

/-/ Wanda Zientara

 

 

Skip to content