2015-10-29


W miesiącu październiku br. roku w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące prace:

 

– w miejscowości Słupów w świetlicy wiejskiej wygospodarowano i wykonano dwa pomieszczenia ubikacji wraz z przerobieniem instalacji wod.-kan. oraz zamontowano szczelne szambo, łączny koszt prac wyniósł 11402,63 zł,

   

 

 

– w miejscowości Wymysłów wykonano ogrodzenie trwałe od strony zachodniej wraz z bramą wjazdową i furtką przy świetlicy wiejskiej. Ponadto wykonano zjazd do działki z rur o 50 dł. 6 m, łączny koszt prac wyniósł 8600,00 zł,

 

 

 

– w miejscowości Grzymałów wykonano utwardzenie części działki wokół świetlicy wiejskiej kostką brukową w ilości 40 m², łączny koszt prac wyniósł 5600,07 zł,

 

 

 

– w miejscowości Święcice wykonano nawierzchnię asfaltową na dojeździe do garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, łączny koszt prac wyniósł 3500,00 zł.

 

 

 

Skip to content