2021-09-24


Informujemy, że w miejscowość Słupów i Jazdowice gdzie została stwierdzona obecność Entorokoków (paciorkowców kałowych) w wodzie z ujęcia wody Płużki ustawione są beczkowozy z wodą pitną. W Słupowie beczkowóz ustawiony jest koło posesji nr 46, a w Jazdowicach koło posesji nr 21. 

Skip to content