2016-10-28


Bezpieczna Małopolska 2016

W dniu 26 października 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarne w Nieszkowie dokonano uroczystego przekazania sprzętu i umundurowania ochronnego w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Nieszków realizowanego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”. współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Udział w wydarzeniu wzięli następujący przedstawiciele:
1.    Pan Adam Domagała – Radny  Sejmiku Województwa Małopolskiego
2.    Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów
3.    Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie
4.    Dh Marek Drożdż – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie
5.    Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP
6.    Dh Stanisław Nowak – Prezes OSP Nieszków
oraz członkowie Zarządu OSP Nieszków
Zakres realizacji wniosku w ramach Bezpieczna Małopolska 2016 obejmował zakupy:
1.    Agregatu prądotwórczego – 1 szt.
2.    Odzieży ochronnej do działań bojowych w ilości – 6 kpl. składającej się z ubrania specjalnego, hełmu, rękawic, kominiarki oraz butów.
3.    Zestawu PSP R1  – 1 szt. z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg.
 Standardu 2013.
Zadanie zrealizowano przy udziale następujących środków:
1. Dotacja Województwa Małopolskiego                           – 15 300,00 zł.
2. Dotacja Firm Ubezpieczeniowych                                 –   9 240,00 zł
3. Dotacja MSWiA                                                         –   1 500,00 zł
4. Środki własne (dotacja z gminy)                                  –  7 044,00 zł
                     Razem brutto                                          – 33 084,00 zł.

 

Skip to content