2020-06-30


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w bankowości internetowej KBS24 dla klientów Banku została udostępniona usługa: wnioski 500+ (świadczenie wychowawcze) i 300+ (świadczenie „Dobry Start”).

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, tj. stan epidemiologiczny wywołany wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności, tut. Ośrodek uprzejmie prosi aby od miesiąca lipca 2020r. osoby posiadające w/w bankowość internetową składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” (300+) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 wyłącznie drogą elektroniczną.
W przypadku klientów Krakowskiego Banku Spółdzielczego nie posiadających jeszcze bankowości internetowej, tut. Ośrodek zachęca do założenia takiej usługi, w tym celu należy udać się do KBS O/Kalina Wielka, z dowodem osobistym.
Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosków w sposób tradycyjny, tj. papierowo w siedzibie GOPS muszą liczyć się z wprowadzonymi dla klientów, jak i pracowników Ośrodka utrudnieniami związanymi z podjętymi środkami bezpieczeństwa.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie nadmienia, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy należy składać elektronicznie dopiero od miesiąca lutego 2021r.

 

Kierownik GOPS

Ilona Zegadło

Skip to content