2020-01-24


Adresatami projektu są uczniowie io nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Chcąc dotrzeć z naszymi działaniami do jak najszerszej grupy odbiorców, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w promocji konkursu w zarządzanych przez Państwa szkołach. Na stronie internetowej projektu www.tradycyjnysad.pl znajdują się materiały, które pomogą w rozpowszechnianiu informacji o konkursie.

Projekt TRADYCYJNY SAD polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew. 150 szkół, które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup starych odmian śliw i materiałów potrzebnych do pracy.

Celem projektu TRADYCYJNY SAD jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Jest to trzecia odsłona konkursu, w pierwszej edycji założyliśmy 125 mini sadów składających się z tradycyjnych odmian jabłoni. W drugiej powstało ponad 90 sadów ze starymi odmianami grusz. Obecnie zachęcamy do zakładania mini sadów z tradycyjnymi odmianami śliw. Zapraszamy również szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach – nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzbogacić sad o kolejne drzewka!

TRADYCYJNY SAD to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy.

W tegorocznej edycji zapraszamy szkoły do zakładania mini sadów składających się ze starych odmian śliw.Mini sad, składający się z co najmniej 5 drzewek tradycyjnych odmian śliw, można założyć na terenie szkoły lub w innym ogólnodostępnym terenie – np. na działce należącej do gminy, na terenie parafii.

ZASADY UDZIAŁU:

  • konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • każda kategoria wiekowa jest oddzielnie oceniana i nagradzana
  • zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły i jednego opiekuna (nauczyciela)
  • jedną szkołę może reprezentować jeden zespół (mogą to być uczniowie różnych klas)
  • opiekun zgłasza zespół do konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projekty: www.tradycyjnysad.pl
  • zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych: „Rozmawiamy o sadzie” oraz „Zakładamy sad” oraz może dodatkowo wziąć udział w Etapie dodatkowym – nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie „Pomologicznej Mapy Polski”
  • zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu Opiekuna
  • każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany 
  • czas trwania konkursu od lutego do listopada 2020 r. 

GRANTY I NAGRODY:

150 SZKÓŁ, które najlepiej zrealizują zadania konkursowe w pierwszym etapie projektu uzyska grant o max. wartości 200 zł na założenie mini sadu na sadzonki drzew i narzędzia

PULA NA GRANTY: 30 000 ZŁ

PULA NA NAGRODY: 10 000 ZŁ dla najlepszych uczestników – uczniów i nauczycieli – przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe.

 

Więcej informacji:

Marta Wilczak – Klimaszewska

www.tradycyjnysad.pl

tradycyjnysad@fundacjabos.pl

REJESTRACJA ZESPOŁÓW TRWA DO 16 LUTEGO 2020 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.TRADYCYJNYSAD.PL

Skip to content