2022-07-29


I N F O R M A C J A

 Dotyczy: treningu systemu wykrywania i alarmowania.

„ Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godź. 1700zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania alarmowania. Włączenie syren w ramach treningu będzie jednocześnie upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z powyższym nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy –  dźwięk ciągły w okresie jednej minuty emitowany przez syreny”.

Skip to content