2015-05-05


Zapraszamy na wiosenny test Coopera w Krakowie!

W sobotę 16 maja na stadionie lekkoatletycznym AWF Kraków zostanie przeprowadzona kolejna próba wytrzymałościowa, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Wszystkich mieszkańców Małopolski zapraszamy w godzinach od 10 do 16 na bieżnię przy al. Jana Pawła II 78.

Rekordowy pod każdym względem Ogólnopolski Test Coopera przeprowadzono w 2013 roku. W maju i październiku na tartanie krakowskiej AWF 949 osób przebiegło 4126, 98 km co oznaczało pokonanie z dużym zapasem całej Polski, włącznie z granicą morską. Przypomnijmy, że łączna długość granic naszego kraju wynosi 3582 km. Dzięki tak aktywnej postawie mieszkańców Kraków stał się „najbardziej rozbieganym miastem Polski” w gronie dziewięciu miast pozostałych.
W teście przed dwoma laty uczestniczyło 341 kobiet, a wiek uczestników wahał się od czterech do 85 lat. Najlepszy wynik wśród biegających uzyskał wtedy Paweł Góralczyk – 3690 metrów. Grupa lekkoatletyczna AZS AWF Masters – jeden z organizatorów testu – pobiegła w koszulkach promocyjnych województwa małopolskiego „Małopolska na start”.
Patronatu honorowego udzielił Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Wśród biegających byli Andrzej Klimek, rektor AWF Kraków i Brian Scott, dziennikarz radiowy.
Tegoroczny wiosenny test Coopera w Krakowie został dofinansowany w ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury fizycznej. Uczestnicy mają zapewnione napoje podczas testu.
Na potrzeby armii USA
Bieg został opracowany przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku. Obecnie test jest szeroko stosowany nie tylko do badania wytrzymałości sportowców. Próba biegowa 12-minutowa powinna zostać przeprowadzona na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie stadionu lekkoatletycznego. Odległości powinny być wyraźnie zaznaczone co 100 metrów. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Dokładna ocena odczytywana jest ze specjalnych tabel.

 

 

Skip to content