2021-05-28


Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przekazuje do wiadomości mieszkańcom Gminy Słaboszów terminarz przeglądu koni.

Terminarz Przeglądu Koni.pdf

Skip to content