2022-01-19


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie

Zaprasza na

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Uzupełniające

Które odbędzie się w Remizie OSP Książ Wielki ul. Śniadeckiego 9A 17.02.2022r. o godz. 830

Szkolenie uzupełniające obejmuje 1 dzień- koszt wynosi 100 zł.

Ważność posiadanych zaświadczeń wynosi 5 lat. 

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się pod nr. telefonu: 

573 486 034 lub 41/383 27 02

 obowiązuje limit uczestników  

 Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2014r. obowiązują wymagania integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy rolnicy, którzy są użytkownikami środków ochrony roślin zobligowani są ukończyć szkolenie w powyższym zakresie, uprawniające ich do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Brak wymaganego szkolenia zgodnie z Ustawą o środkach ochrony roślin będzie skutkować karą grzywny i obniżeniem dopłat bezpośrednich.                                                                              

Skip to content