2016-12-20


Dnia 11 listopada bieżącego roku, w kościele w Słaboszowie, o godzinie 10 odbyła się uroczysta msza z okazji święta Niepodległości. Po mszy dzieci i młodzież z ZS w Dziaduszycach, zaprezentowała patriotyczną inscenizację. W inscenizacji brali udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Nad wszystkim czuwały panie: Wioletta Sakwa Anna Kasprzyk. Inscenizacja składała się z przedstawienia faktów historycznych, recytacji wierszy oraz śpiewania patriotycznych pieśni. Były to m.in. Rozkwitały pąki białych róż, O mój rozmarynie, Kwiaty Polskie.
Na koniec zebrani wraz z przedstawicielami gminy, Panią Wójt Martą Vozsnak i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Apoloniuszem Dulewskim udali się na cmentarz w Słaboszowie, by złożyć kwiaty na grobach żołnierzy. W uroczystości udział brali również radni Gminy Słaboszów, Sołtysi, uczniowie szkół z Gminy Słaboszów, Nauczyciele i Dyrektorzy szkół oraz uczniowie a także przedstawiciele OSP. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych. Pani Wójt Marta Vozsnak składa podziękowania Księdzu Proboszczowi Antoniemu Sewerynowi, Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Dzieciom, które przygotowały inscenizację oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Nieszkowa.

 

Skip to content