2020-06-09


SUSZA to długotrwały okres braku opadów atmosferycznych w porównaniu do średnich wieloletnich wartości, cechujący się również wysoką temperaturą.

RODZAJE SUSZY:

 1. ATMOSFERYCZNA powstaje na skutek długiego okresu bez opadów
 2. HYDROLOGICZNA to kolejny etap suszy atmosferycznej i rolniczej. To okres, kiedy poziomy wód obniżają się poniżej stanów średnich
 3. ROLNICZA to konsekwencja wydłużającej się suszy atmosferycznej. Brak opadów prowadzi do niedostatecznej ilości wody w glebie i w efekcie powoduje spadek jakości i ilości plonów roślin
 4. HYDROGEOLOGICZNA to ostatni etap rozwoju suszy, przejawia się jako obniżenie poziomu wód podziemnych. Świadczy o niej np. niski poziom wód w studniach

PRZYCZYNY SUSZY:

 • słaba retencja (magazynowanie wód)
 • zmiany klimatyczne
 • nieodpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi
 • marnowanie wody pitnej
 • sztuczne „regulowanie rzek”
 • osuszanie terenów podmokłych na potrzeby użytkowe

SKUTKI SUSZY:

 • niski poziom wód lądowych
 • ograniczony dostęp do wody pitnej
 • straty w produkcji rolnej i hodowlach
 • większe ryzyko pożarów
 • zwiększone koszty w sektorze przemysłowym
 • negatywny wpływ na samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
 • zakłócenie naturalnego obiegu wody

SPOSOBY NA PRZECIWDZIAŁANIE SUSZY

 1. magazynowanie wody deszczowej w przydomowych zbiornikach
 2. podlewanie ogródków wodą deszczową
 3. oszczędzanie wody z wodociągów
 4. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, celem zapobiegania zmianom klimatycznym przyczyniającym się do postępowania suszy
 5. wybieranie łąki kwiatowej zamiast standardowych trawników

 

Skip to content