|

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słaboszów

Urząd Gminy w Słaboszowie, informuje, iż została Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów kwiecień 2024 zostało poddane ponownym uzgodnieniom.

https://bip.malopolska.pl/ugslaboszow,a,2449338,ponowienie-uzgodnien-dotyczace-suikzp-gminy-slaboszow-kwiecien-2024-rok.html