2016-07-15


Sprawozdanie z wykonania projektu nauki pływania „Już pływam”  realizowanego
 w Gminie Słaboszów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

    W okresie od 14 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Gmina Słaboszów realizowała  małopolski projekt nauki pływania „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
    Całkowity koszt wykonania projektu stanowi kwotę 23554,07 zł, którego źródłami finansowania były: środki budżetu Województwa Małopolskiego – 9900 zł, środki budżetu Gminy Słaboszów – 13654,07 zł, w tym wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie – 9000 zł.     
     W projekcie nauki pływania realizowanym na Krytej Pływalni w Miechowie uczestniczyło 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach oraz 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach. Zajęcia pozalekcyjne na basenie odbywały się w dniach: 09, 16, 23 i 30  kwietnia, 08 i 21 maja, 04  i 18 czerwca 2016 r., po 2 godziny w jednym dniu dla każdego ucznia. W czasie tych zajęć przeprowadzono sześć 16-godzinnych szkoleń w zakresie nauki pływania dla 6 grup po 15 uczniów. Nauka pływania była realizowana w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 45 uczniów (Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach – 8 wyjazdów z 3 grupami 15-osobowymi i 8 wyjazdów z 1 grupą 15-osobową wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Janowicach – z 2 grupami 15-osobowymi). Podczas jednego wyjazdu na basen prowadzono dwugodzinne szkolenie  jednocześnie dla trzech grup (45 uczniów) przez trzech wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, pod nadzorem trzech ratowników, a dla kolejnych trzech grup (45 uczniów) – w tym samym dniu lecz w innym czasie.
Na zakończenie szkolenia przeprowadzono sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności pływackich.
    Realizacja projektu umożliwiła zdobycie umiejętności pływania 90 uczniom, nie umiejącym pływać. Przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację  w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz zagrożeń i sposobów ich zapobiegania, a także do rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu – wyboru właściwych form jego zagospodarowania, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie był realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocją bezpiecznego zachowania się w wodzie.

Kierownik
Gminnego ZEAS
Aniela Kruczek

Skip to content