2015-07-04


Sprawozdanie z realizacji małopolskiego projektu „Już pływam” w Gminie Słaboszów

W okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do 13 czerwca 2015 r. w Gminie Słaboszów    realizowano małopolski projekt nauki pływania „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20806,63 zł, w tym wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie stanowiły kwotę 6000 zł i środki budżetu Gminy Słaboszów – 8564,63 zł oraz środki budżetu Województwa Małopolskiego – 6242 zł.
 
Projektem objęto 60 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów: Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach w Zespole Szkół w Dziaduszycach – 30 uczniów i Szkoły Podstawowej w Janowicach – 30 uczniów, nie umiejących pływać, dla których zorganizowano 4 szkolenia w zakresie nauki pływania na Krytej Pływalni w Miechowie, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nauka pływania realizowana była w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 30 uczniów (Szkoły Podstawowej w Janowicach – 8 wyjazdów x 2 grupy 15 osobowe i Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach w Zespole Szkół w Dziaduszycach –
8 wyjazdów x 2 grupy 15 osobowe), po 2 godziny każdego ucznia na basenie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników.
Jedno szkolenie obejmujące grupę 15-osobową prowadzono w czasie 16 godzin lekcyjnych (8 wyjazdów po 2 godziny nauki pływania na basenie). Podczas jednego wyjazdu na basen prowadzono jednocześnie 2 szkolenia przez dwóch instruktorów.

Realizacja projektu umożliwiła zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci – rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie był realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocją bezpiecznego zachowania się w wodzie.

Słaboszów, dnia 25.06.2015 r.

Aniela Kruczek
Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Skip to content